Skip to main content

หากลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายสถานที่ทำงาน

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน หากลูกจ้างถูกสั่งให้ย้ายสถานที่ทำงาน

Tagged: 

กำลังดู 10 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 25 (ของทั้งหมด 25)
 • Author
  Posts
 • #354022
  ธนรัต 354022

  สอบถามครับ ผมเป็นผู้จัดการปั้ม ปัจจุบันทำงานมาที่สาขาใกล้บ้านมา3ปี และผมเพิ่งลงเรียนมหาลัยใกล้ที่ทำงาน และได้จัดฟันร้านใกล้ๆที่ทำงาน แต่ต่อหัวหน้าเขตคนใหม่ของบริษัทที่เพิ่งรับตำแหน่ง จะให้ย้ายไปสาขาอื่น ซึ่งระยะทางไกลขึ้นเกือบ 80กม. แต่ผมไม่อยากย้ายเพราะถ้าย้ายไปจะเกิดปัญหายุ่งยากมาก แต่หัวหน้าเขตเหมือนจะไม่ยอมฟังเหตุผล ผมสามารถที่จะไม่ยินยอมที่จะย้ายหรือเรียกร้องอะไรได้ไหมครับ

  #355128
  labourqa
  Moderator
  355128

  เรียนคุณ ธนรัต การย้ายงานดังกล่าวจะเป็นการปิดกิจการแล้วไปเปิดสาขาใหม่ หรือการปิดบางส่วนและไปเปิดใหม่ ซึ่งที่นั้นไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งอาจเข้าข่าย ม.120 หรือไม่นั้น ต้องให้ท่านนำข้อเท็จจริงไปปรึกษาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใกล้บ้านท่านอย่างเร็วที่สุดเพื่อรักษาสิทธิการปฏิเสธไม่ไปปฏิบัติงานแห่งใหม่นั้น และการได้รับค่าชดเชยพิเศษ หรือเป็นการย้ายงานตามอำนาจนายจ้างปกติหรือไม่และการย้ายนั้นต้องไม่สร้างภาระต่อลูกจ้างเกินสมควร ซึ่งนายจ้างควรอำนาจความสะดวกและจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ด้วย

  (ทั้งนี้คำปรึกษานี้ไม่สามารถนำไปประกอบคดีแรงงานได้เนื่องจากต้องนำเอาข้อเท็จจริงจากกระบวนการยุติธรรมเท่านั้น)
  ถ้าท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 จังหวัด หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือร้องผ่านระบบ E-Service ของกรมได้ที่ https://www.labour.go.th/index.php/e-services หากท่านประสงค์สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดต่อได้หลายช่องทาง
  1. สายด่วนโทร 1506 กด 3
  2. สายด่วน 1546
  3. ติดติด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/ กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ จากเว็บไซต์ http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านทำงาน หรือจังหวัดของท่าน

  #360582
  อาภา 360582

  หากบริษัทย้ายสถานประกอบกิจการใหม่ และไม่ประส่งจะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการใหม่
  อายุการทำงาน 12 ปี ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยที่พึงได้รับอัตราเท่าไรค่ะ ขอตัวพระราชบัติญัติที่ได้รับแนบให้ด้วยได้ไหมค่ะ
  เพราะต้องคุยกับฝ่ายบุคคลและกฎหมายของบริษัท

  #360864
  labourqa
  Moderator
  360864

  เรียน คุณอาภา การย้ายงานดังกล่าวจะเป็นการปิดกิจการแล้วไปเปิดสาขาใหม่ หรือการปิดบางส่วนและไปเปิดใหม่ ซึ่งที่นั้นไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งอาจเข้าข่าย ม.120 หรือไม่นั้น ต้องให้ท่านนำข้อเท็จจริงไปปรึกษาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานใกล้บ้านท่านอย่างเร็วที่สุดเพื่อรักษาสิทธิการปฏิเสธไม่ไปปฏิบัติงานแห่งใหม่นั้น และการได้รับค่าชดเชยพิเศษ หรือเป็นการย้ายงานตามอำนาจนายจ้างปกติหรือไม่และการย้ายนั้นต้องไม่สร้างภาระต่อลูกจ้างเกินสมควร ซึ่งนายจ้างควรอำนาจความสะดวกและจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้ด้วย อันนี้คือคู่มือ chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://welfare.labour.go.th/attachments/article/50/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%20%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%81%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%20120(1).pdf

  #364277
  Ill 364277

  รบกวนสอบถามครับบริษัทที่ทำอยู่(เดิม)เป็นหุ้นส่วนกับอีกบริษัท(ใหม่) บริษัทเดิมแจ้งให้ย้ายเข้าบริษัทใหม่ด้วยเหตุผลบางอย่าง บริษัทใหม่ให้ทำเรื่องลาออกจากที่เดิมและมาเขียนใบสมัครที่ใหม่ โดยทำตำแหน่งเดิม สวัสดิการเหมือนเดิมทุกอย่าง ควรทำเป็นหนังสือยกเลิกสัญญาจ้างกับที่เดิม(บริษัทยกเลิกสัญญาจ้าง) ก่อนแล้วไปสมัครที่ใหม่ไหมครับ หรือแนะนำอย่างไรครับ

  #371278
  ้holywater 371278

  บริษัทมีการย้ายสถานที่ทำงาน ห่างจากสถานที่ปัจจุบัน 15.5 กิโล ดิฉันไม่สะดวกในการเดินทางไปทำงานสถานที่ใหม่ ทางบริษัทได้ทำหนังสือแจ้งมาล่วงหน้า 30 วัน และให้เซ็นต์รับทราบเรียบร้อย แล้วก็มีหนังสือมาอีก 1 ฉบับ เป็นหนังสือการยินยอมตกลงการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน แต่ในเนื้อหาไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้น ลงท้ายในหนังสือว่า เพื่อดำเนินการปรับโครงสร้างบริษัทต่อไป แค่นั้น แบบนี้ถ้าเซ็นต์ก็ถือว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทใช่ไหมคะ แล้วจริงๆแลว พนักงานจะต้องได้เงินชดเชย ตามอายุงานถูกต้องใช่ไหมคะ

  #371713
  labourqa
  Moderator
  371713

  ในเบื้องต้นท่านต้องแจ้งนายจ้างโดยดำเนินการมาตรา 120 วรรคสาม กล่าวคือ หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร 1506 กด 3 หรือ 1546

  #372196
  SMTM 372196

  ถ้าทางบริษัทให้ไปช่วยงานที่สาขาต่างจังหวัดเรื่อยๆ เพื่อบีบให้พนักงานประจำเออรี่นั้นสามารถทำอะไรได้มั้งคะ และทางบริษัทไม่มีสหภาพแรงงานด้วย

  #375285
  ณัฐวุฒิ 375285

  http://angthong.labour.go.th/attachments/article/309/210562.pdf
  อยากได้ประกาศฉบับที่เป็นฉบับล่าสุดของกฏหยาใแรงงานปี 2565 ครับ

  #375444
  labourqa
  Moderator
  375444

  เรียน คุณณัฐวุฒิ ถ้าท่านหมายถึง พรบ. คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่มีการแก้ไข่ล่าสุด เป็นฉบับที่ 7 โดยท่านสามารถโหลดได้ที่ Link นี้ https://bit.ly/3CaV5oL แต่ถ้าท่านหมายถึงแบบฟอร์มที่ใช้ในการย้ายสถานประกอบการนั้นใช้แบบเดิมครับ

กำลังดู 10 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 25 (ของทั้งหมด 25)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP