Skip to main content

เงินชดเชยเกษียนอายุ

หน้าหลัก Forums สวัสดิการแรงงาน เงินชดเชยเกษียนอายุ

Tagged: 

 • This topic has 84 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 5 months ago by  pattamawan.
กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 85)
 • Author
  Posts
 • #218129
  สุรเชษฐ์ 218129

  สวัสดีครับ ผมมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับเงินชดเชยหลังเกษียณอายุงาน
  เรื่องคือแม่ของผมได้เป็นลูกจ้างรายปี(ทำสัญญาปีต่อปี)รวมอายุงาน 11ปี ปัจจุบันเกษียณอายุงานครบ60ปี ทางสถานประกอบการไม่ทำสัญญาต่อ
  อย่างนี้แม่ของผมจะได้เงินชดเชยจากสถานประกอบการไหมครับ
  ขอบคุณครับ

  #218621
  adminwebboard
  Keymaster
  218621

  เรียน คุณ สุรเชษฐ์
  กรณีจ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือนมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย
  กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน
  เงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตรา 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย+1.5% ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน
  ตัวอย่าง ประกันตนทำงานได้รับเงินค่าจ้างเดือนละ 1.5 หมื่นบาท และส่งเงินสมทบมาแล้ว 20 ปี อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์
  1.ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญ
  = 15 ปี (แรก) ได้อัตราเงินบำนาญ 20%
  = 5 ปี (หลัง) ได้อัตราเงินบำนาญ (1.5% (ปรับเพิ่ม) ×5 ปี) = 7.5%
  รวมอัตราเงินบำนาญ 20 ปี = 20%+7.5% = 27.5%
  ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญรายเดือน = 27.5% ของ 1.5 หมื่นบาท = 4,125 บาท/เดือนจนตลอดชีวิต
  2.กรณีผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตภายใน 5 ปี ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน
  = 4,125 บาท×10 เท่า = 41,250 บาท
  *ที่สำคัญอย่าลืมการขอคืนเงินออมชราภาพให้เสร็จสิ้นก่อน 1 ปีหลังจากเกษียณ ไม่งั้นจะหมดสิทธิ
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  เมื่ออายุ 60 ปีแล้ว ต้องไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขต กทม. อบต. หรือเทศบาล ซึ่งกฎหมายกำหนดให้คนไทยทุกคนเมื่ออายุ 60 ปีมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพอย่างเท่าเทียม ยกเว้นใครมีเงินเหลือเฝือสามารถที่จะบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนกระทรวงการคลังเพื่อนำไปสมทบและจ่ายเพิ่มเติมให้กับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เงินเท่าไหร่
  การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปัจจุบัน จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ตลอดชีวิต โดยเป็นอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ ดังนี้
  – อายุ 60-69 ปี ได้รับเงิน 600 บาท/เดือน
  – อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท/เดือน
  – อายุ 80-89 ปี ได้รับเงิน 800 บาท/เดือน
  – อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงิน 1,000 บาท/เดือน

  #221994
  labourqa
  Moderator
  221994

  เรียน คุณ สุรเชษฐ์
  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การเกษียณอายุ ถือเป็นการเลิกจ้าง
  เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
  การจ่ายค่าชดเชยให้นับอายุการทำงานของลูกจ้างตั้งแต่แต่วันแรกที่เข้าทำงานถึงวันที่มีการเลิกจ้าง
  เมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่า ลูกจ้างทำงานเป็นระยะเวลา 11 ปี

  อัตราค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญติคุ้มครองแรงาน พ.ศ. 2541
  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ให้นายจ้างจ่ายจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 ร้อยวัน

  ดังนั้น ลูกจ้างจะได้ค่าชดเชย คือ ให้นำเงินเดือนอัตราสุดท้าย หารด้วย 30 (30 วัน) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นค่าจ้างรายวัน
  และนำไปคูณด้วย 300 วัน ค่ะ โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยทันทีในวันเลิกจ้าง

  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายแรงงงาน สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทร 02-246-7039 กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  ขอบคุณค่ะ

  #258502
  ตุ่ม 258502

  ขอสอบถาม
  1.หากเกษียณ อายุการทำงานหากนายจ้าง ไม่จ่ายค่าชดเชย ให้พนักงานสามารถพนักงานเรียกร้องได้หรือไม่
  เพราะถามพนักงานหลายๆคน บอกว่าฝ่ายบุคคลบอก ขึ้นอยู่กับนายจ้างว่าจะจ่ายชดเชย หรือไม่จ่าย
  และฝ่ายบุคคลบอกอีกว่า บริษัทเราไม่มีนโยบายการจ่ายชดเชย
  2.หากเกษียณ อายุการทำงานหากนายจ้าง จ้างทำสัญญา ปีต่อปี เราจะได้เงินเกษียณ หรือไม่
  ( ตอนนี้ผู้เขียนยังไม่เกษียณ แต่ขอเป็นตัวแทนสำหรับพนักงานผู้ขายแรงงาน )

  ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

  #259114
  labourqa
  Moderator
  259114

  เรียน คุณตุ่ม
  1. การเกษียณจากการทำงานถือเป็นการเลิกจ้างอย่างหนึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าไม่จ่ายให้ติดต่อพนักงานตรวจแรงงานท้องที่ที่ทำงาน
  2. ส่วนการเกษียณอายุ ได้แค่ครั้งเดียวจากการทำงานในกรณีนายจ้างเดียวกัน ครับ

  #263440
  Tao 263440

  ขอสอบถามทีครับ
  ในกรณีอายุงานเกิน20ปี แต่อายุยังไม่ถึง60 มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยส่วนนี้ไหมครับ

  #263628
  labourqa
  Moderator
  263628

  เรียน คุณ Tao 263440

  กรณีค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ตามที่กฎหมายกำหนด จะต้องเป็นการเลิกจ้าง หรือการเกษียนอายุตามที่นายจ้างกำหนด หรือกรณีที่ลูกจ้าง มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และขอเกษียนอายุต่อนายจ้าง ส่วนการทำงานครบ 20 ปี ได้รับเงินค่าชดเชยไม่น้อยกว่า 400 วัน ครับ

  #264015
  Panarat Intaranak 264015

  กรณีลูกจ้างเริ่มงานกับบริษัทฯในอายุ 60 หรือ อีก 2 เดือนครบ 60 บริษัทฯ ยังต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานที่ทำกับบริษัทฯ หรือไม่คะ

  #266784
  ณัฐพร 266784

  ขออนุญาตสอบถาม ดังนี้
  1. คุณพ่อได้รับเงินบำนาญชราภาพจากประกันสังคม แต่ยังทำงานอยู่บริษัทเดิมตอนนี้อายุ 60 ปีบริบูรณ์
  บริษัทให้คุณพ่อลาออกจากงาน เนื่องจากอายุครบ 60 ปี และแจ้งว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายค่าชุดเชยจากเกษียณ
  เรียนถามว่าคุณพ่อมีสิทธิได้เงินค่าชดเชยหรือไม่ ส่งเงินสบทบปี 2542 -2561 ทำงาน ปี 2542-ปัจจุบัน 2564
  ปี 2561 – 2564 งานจ้างเหมาค่าแรง ไม่ได้ส่งเงินสบทบ
  2. สามารถขอคืนเงินออมชราภาพหลังจากเกษียณได้หรือไม่

  #266797
  legaldlpw 266797

  เรียน คุณณัฐพร
  กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบำนาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคม ท่านสามารถติดต่อสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

  #271159
  โยธิน 271159

  เงินชดเชยสำหรับเกษียณอายุ 60ปี ทำงานกับบริษัทมานาน24ปี ประกอบไปด้วยค่าอะไรบ้างครับ คิดเป็นระยะเวลานานกี่วันครั

  #271316
  labourqa
  Moderator
  271316

  เรียน คุณ โยธิน 271159
  กรณีค่าชดเชยตามกฎหมายเมื่อลูกจ้างเกษียณอายุ เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 ค่ะ โดยพิจารณาจากอายุงานกับอัตราเงินเดือนสุดท้ายของลูกจ้าง มีอยู่ 6 อัตรา กรณีที่ลูกจ้างมีอายุงาน 24 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 118(6) ค่ะ หากมีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อปรึกษาได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ที่ช่องทาง
  1) สายด่วน 1546
  2) สายด่วน 1506 กด 3 หรือ
  3) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพ ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์จากเว็ปไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.labour.go.th (เมนู ติดต่อกรม) เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ให้คำปรึกษาช่วยเหลือ หรือยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://s90.labour.go.th/e_request/login.php

  #271360
  ฺBeer 271360

  กรณีเกษียณอายุงาน นายจ้างผู้จ่ายเงินเดือนไม่ได้เป็นหุ้นส่วนบริษัท จะสามารถเรียกร้องเงินชดเชยได้จากนายจ้างผู้ว่าจ้างหรือต้องเรียกร้องเอาจากผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นนั้นเป็นพนักงานคนไทยถือหุ้นลม ไม่ได้รับผลประโยชน์หรือส่วนแบ่งจากบริษัท ได้รับเพียงเงินเดือนที่นายจ้างจ่ายให้ ส่วนรายได้ที่ได้รับจากการประกอบกิจการได้รับเป็นเงินสดและโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายจ้าง รบกวนขอคำแนะนำในการเรียกร้องเงินชดเชยครับ

  #272554
  จิราภรณ์ 272554

  ขอสอบถามเรื่องการเกษียณงานค่ะ

  คุณพ่อเป็นพนักงานและได้เกษียณงานเมื่อครบอายุ 60 ตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้มีการจ้างงานต่ออีกเป็นสัญญาจ้างและกำลังจะหมดสัญญาจ้าง ขอสอบถามว่ากรณีนี้คุณพ่อต้องได้รับเงินชดเชยจากการเลิกจ้างไหมค่ะ

  #272914
  labourqa
  Moderator
  272914

  กรณีลูกจ้างมีการเกษียณอายุเมื่อครบ 60 ปี แล้วนายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามอายุงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 118/1 ประกอบ มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญํติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เมื่อมีการเกษียณอายุแล้ว ลูกจ้างและนายจ้างตกลงทำสัญญาจ้างกันใหม่ หากสัญญาจ้างดังกล่าวสิ้นสุดลง ก็
  ถือเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามอายุงาน ซึ่งหากลูกจ้างทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หากลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วันคะ

กำลังดู 15 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 15 (ของทั้งหมด 85)
 • You must be logged in to reply to this topic.
TOP