Skip to main content

ผลงานกระทรวงแรงงาน

Job Expo Thailand 2020

26 ปีกระทรวงแรงงาน ปฏิรูปกำลังแรงงาน เปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน

ผลงานในรอบ 1 ปี กระทรวงแรงงาน

“บิ๊กอู๋” กล่าวถ้อยแถลงบนเวที ILO สมัยที่ 107

“เดินหน้าแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกัน” รายการเดินหน้าประเทศไทย

เดินหน้าประเทศไทย – จัดหางานเพื่อคนไทย

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน มอบนโยบายข้าราชการกระทรวงแรงงาน

ปลัดแรงงาน หารือ สมาคมประมงฯ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมง

2665
TOP