Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP