Skip to main content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.แรงงาน ประชุมคกก.โฆษกกระทรวงครั้งที่ 1/2564

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ 19

ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

นฤมล ไปต่อไม่รอแล้วนะ  ขับเคลื่อนแก้ปัญหาสวัสดิการ ปชช.

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นฤมล เยือนสุพรรณ ดันกลุ่มเปราะบาง สร้างอาชีพ-รายได้

ก.แรงงานประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 2/2564

40004
TOP