Skip to main content

‘ก.แรงงาน’ ประชุม ‘คกก.ค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2564’

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ (9 มิ.. 64) เวลา 13.30 . นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 5/2564 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ผ่านระบบ Application ZOOM ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
9 มิถุนายน 2564

TOP