Skip to main content

ก.แรงงาน  ร่วมงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11

รายละเอียดเนื้อหา

          เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติเดินแสดงแบบชุดผ้าไทย ในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

+++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

28 พฤษภาม 2565

TOP