Skip to main content

ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานปาล์มน้ำมัน

รายละเอียดเนื้อหา

               วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายโกเศศ สมคิด นักวิชาการแรงงานปฏิบัติงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานปาล์มน้ำมัน เลขที่ 115 หมู่ 7 ตำบลนาป่าแซง อำเภอประทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จากการสอบถามเจ้าของโรงงาน นางทิวาวรรณ หารสุโพธิ์ อายุ 39 ปี สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร เนื่องจากไฟได้ลุกลามจากแผงวงจรไฟฟ้า เบื้องต้นคนงานได้รับเล็กน้อยเป็นชาย จำนวน 1 ราย

TOP