Skip to main content

‘บิ๊กบี้’พร้อมลงพื้นที่อุดรฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภาคอีสาน มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคง

รายละเอียดเนื้อหา

            รมว.แรงงาน เตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านแรงงาน 5 จังหวัดอีสาน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
           นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ มีกำหนดจะลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 เพื่อติดตามผลการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะกลุ่มแรงงานนอกระบบและผู้มีรายได้น้อย ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานรองรับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย
           นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะได้รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งจะไปพบกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี และตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานอีกด้วย
           


—————————————-


กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
16 สิงหาคม 2560
สำนักตรวจและประเมินผล – ข้อมูล

 

TOP