Skip to main content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายละเอียดเนื้อหา

TOP