Skip to main content

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2567

รายละเอียดเนื้อหา

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2567
    วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ทั้งนี้ นางสาวอัมพร เปรมปรี แรงงานจังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายหาญจอม ตรีเหลา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
 
 
TOP