Skip to main content

ผช.รมว.แรงงาน ประชุมหารือ (ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอด

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือ (ร่าง) ข้อบังคับสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอด โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP