Skip to main content

ผู้ตรวจราชการ ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ประกันสุขภาพคนต่างด้าว

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ประกันสุขภาพคนต่างด้าว ครั้งที่ 4 โดยมี นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางาน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมตรีเทพ 2 ชั้น 14 กรมจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP