Skip to main content

รมว.สุชาติ ส่ง ‘โฆษกแรงงาน’ รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากตัวแทนสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม โดยมี นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ร่วมรับมอบด้วย ณ บริเวณโถงด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนายจ้าง สถานประกอบการในพื้นที่ได้ร่วมบริจาค ได้แก่ ขนมทอดกรอบ จำนวน 10 ลัง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 50 ลัง ขนมปังกรอบ จำนวน 40 ลัง เพื่อมอบให้กระทรวงแรงงานบรรจุถุงยังชีพนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นต่อไป

++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม 2565

TOP