Skip to main content

รมว.แรงงาน ต้อนรับผู้บริหารบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ คุณอำพล หอมปลื้ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท เด็นโซ่(ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเยี่ยมคาวระและเชิญเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งบริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือเด็นโซ่กรุ๊ป โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
12 สิงหาคม 2565

TOP