Skip to main content

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกาย ไรเดอร์ (Mr. Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP