Skip to main content

รมว.แรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดเนื้อหา

                    วันที่ 4 ธ.ค.66 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง และด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับ

TOP