Skip to main content

รมว.แรงงาน ประชุมผ่านระบบ Zoom ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัด ก.แรงงาน ติดตามสถานการณ์โควิด-19 เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Zoom เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้หายจากโรคโควิด-19 ลดการติดเชื้อ และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

2 สิงหาคม 2564

TOP