Skip to main content

รมว.แรงงาน ร่วมหารือภาคเอกชน จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่อมตะซิตี้

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรี กับ คุณรุจน์ สกลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุเอ็นจิเนียร์ริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด คุณสุพรชัย รัตนสินธ์วงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนองค์กร บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด คุณยอด พัฒนาตระกูล  Executive Vice President บริษัท เดนโซ่ ประเทศไทย จำกัด คุณอำพล หอมปลื้ม Executive General Manager บริษัท เดนโซ่ ประเทศไทย จำกัด คุณฐิติพงษ์ รุจิเรขกุลวัฒน์ รองประธานอาวุโสบริษัทโตโยด้าโกเซ ประเทศไทย จำกัด และ คุณหยก พัฒนะรพีเลิศ  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท Thai NOK จำกัด โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 สิงหาคม 2564

TOP