Skip to main content

รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับนายศรีสุวรรณ จรรยา และตัวแทนคณาจารย์

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 9 กันยายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายศรีสุวรรณ จรรยา และตัวแทนคณาจารย์ จาก 48 สถาบัน หารือการออกข้อกำหนดคุณสมบัติของ จป.วิชาชีพ โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายก ปฏิบัติหน้าที่กระทรวงแรงงาน รัฐมนตรี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมด้วย ณ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

———————————————–

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
9 กันยายน 2564

TOP