Skip to main content

สนร.บรูไน เยี่ยมแรงงานไทยในเขตเซเรีย

รายละเอียดเนื้อหา

        

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม  2565  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน  เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวนายเสมือน  ศรีบุตร อายุ 55 ปี ที่ได้รับอุบัติเหตุไฟลวกร่างกาย จากการเกิดไฟไหม้ โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ปัจจุบันนายเสมือนและครอบครัว ได้พักอาศัยที่บ้านพักชั่วคราว ในเขตเมือง เซเรีย และนายเสมือน ศรีบุตร ยังคงต้องเข้ามาพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการ ประมาณ เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งนายเสมือน มีกำลังใจที่ดี และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นตามลำดับ รอยแผลจากการเกิดไฟไหม้ได้แห้งดีขึ้นตามลำดับ และคาดว่าจะสามารถกลับเข้าไปทำงาน ในระยะเวลาถัดไป ทั้งนี้  สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

TOP