Skip to main content

สรจ.กำแพงเพชร ร่วมการประชุมข้อราชการปัญหาด้านความมั่นคง ภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียดเนื้อหา

TOP