Skip to main content

สรจ.นครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียดเนื้อหา

เมื่อวัน​อังคารที่​ 22 พฤษภาคม​ 2561​ เวลา​ 09.30 น. ณ​ ห้องประชุม​นิวาส​ธรรม​ขันธ์​ (ห้อง 501) ชั้น​ 5​ ศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​ เตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการ ในการเดินทางมาตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ในระหว่างวันที่ 11 -​ 12 มิถุนายน 2561 โดยมี​ นายประทีป​ ศิลป​เทศ, นายบรร​ลือ​ สง่า​จิต​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ​,เจ้า​หน้าที่​ที่​เกี่ยวข้อง​ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และนางสาวนวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว

TOP