Skip to main content

สัมภาษณ์งาน ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ มาทำงานในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

 

 

                เมื่อวันที่ 7 กันยายน   2566  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เข้าร่วมสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์แรงงานไทยที่สมัครเข้ามาทำงาน ณ บริษัท Teo & Sons Workshop  ประกอบกิจการเกี่ยวกับงาน เคาะพ่น สี รถยนต์ โดย ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลัก ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน และติดต่อแรงงาน หลังจากที่ สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน ได้แจ้งความประสงค์ของบริษัทฯ ในการจัดหาคนหางานฯ   ทั้งนี้ บริษัทจะประชุมหารือ กับผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อไป  โดยใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ แล้วแจ้งผลผ่านมายังสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP