Skip to main content

สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ฯ

รายละเอียดเนื้อหา

                วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางอรวรรณ  หินตะ แรงงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

*********************************

TOP