Skip to main content

“อสร.แพร่ ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน” (2 ต.ค.61)

รายละเอียดเนื้อหา

                วันนี้ 2 ตุลาคม 2561 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยตัวแทนอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นายณรงค์ สิทธิศักดิ์ อาสาสมัครแรงงานตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่   อสร.แพร่ ห่วงใย ใส่ใจ ไม่ทิ้งกัน”

 

TOP