Skip to main content

แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดเนื้อหา

                เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายสมชาย เอื้อจารุพร แรงงานจังหวัดนครนายก เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน  ณ หอประชุม สุพรรณิการ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหารปลอดภัย

 

TOP