Skip to main content

แรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี

รายละเอียดเนื้อหา

                 วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 หัวหน้าส่วนราชการ/ข้าราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีกับนายไพโรจน์ จริตงาม ปลัดจังหวัดปัตตานี  ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

TOP