Skip to main content

แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามประสานความร่วมมือการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ

รายละเอียดเนื้อหา

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เมื่อเวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมลงนามประสานความร่วมมือการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ระหว่าง เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก และทัณฑหญิงสถานพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ณ ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

TOP