Skip to main content

แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล)

รายละเอียดเนื้อหา

                 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ (นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ (นางกษมา อึ้งจิตรไพศาล) ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำข้าวเหนียวหมูย่างไปร่วมงานดังกล่าว       

TOP