Skip to main content

‘โฆษกแรงงาน’นำทีมร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ก้าวสู่ปีที่ 56 ช่อง 7HD

รายละเอียดเนื้อหา

           วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน นำทีมผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี ก้าวสู่ปีที่ 56 ช่อง 7HD โอกาสนี้ได้มอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน เพื่อนำไปบริจาคให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยมี นายคุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ และคุณสมโภชน์ โตรักษา ผู้จัดการฝ่ายข่าว เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

————————————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
25 พฤศจิกายน 2565

TOP