Skip to main content

ประกาศ

ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเทศญี่ปุ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

ประกาศจริยธรรมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำแนะนำการเดินทางไปประเทศยูเครน

สนร.ญี่ปุ่นประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งล่าม

39430
TOP