Skip to main content

ภูมิภาค

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 9.30 น. นางสาววรวลัญช์ วริษฐ์พุฒิเมธ แรงงานจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ นายพีรนันท์ สุวรรณมณี นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนางสาวอมรรัตน์ ฉิมปลอด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และ สพร.21 ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริษัท อีเลเฟนท์ แซงชัวรี่ พาร์ค ภูเก็ต จำกัด ณ ตำบลเชิงทะเล ซึ่งจดทะเบียนในชื่อนิติบุคคลประเภทธุรกิจ จัดนำเที่ยว มีวัตถุประสงค์เป็นตัวแทนธุรกิจจัดนำเที่ยว และกิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ

สรจ.ลพบุรี ข่าวกิจกรรมประจำวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567

116575
TOP