Skip to main content

สถิติแรงงานรายเดือน

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2564


           
กรกฎาคม 2564   สิงหาคม 2564   กันยายน 2564   ตุลาคม 2564   พฤศจิกายน 2564    
         
มกราคม  2564   กุมภาพันธ์ 2564   มีนาคม  2564   เมษายน 2564   พฤษภาคม 2564   มิถุนายน 2564
 

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2563


               
ตุลาคม 2563   พฤศจิกายน 2563   ธันวาคม 2563            
 
1605
TOP