Skip to main content

สถิติแรงงานรายเดือน

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2567


                   
กุมภาพันธ์ 2567                    

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2566


                 
กันยายน 2566       พฤศจิกายน 2566            
สถิติแรงงานรายเดือนกุมภาพันธ์ 2566   สถิติแรงงานรายเดือนมีนาคม 2566        
กุมภาพันธ์ 2566   มีนาคม 2566   พฤษภาคม 2566   มิถุนายน 2566   กรกฎาคม 2566   สิงหาคม 2566

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2565


           
กรกฎาคม 2565   สิงหาคม 2565   กันยายน 2565   ตุลาคม 2565   พฤศจิกายน 2565    
         
มกราคม 2565   กุมภาพันธ์ 2565   มีนาคม 2565   เมษายน 2565   พฤษภาคม 2565   มิถุนายน 2565

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2564


         
กรกฎาคม 2564   สิงหาคม 2564   กันยายน 2564   ตุลาคม 2564   พฤศจิกายน 2564   ธันวาคม 2564
         
มกราคม  2564   กุมภาพันธ์ 2564   มีนาคม  2564   เมษายน 2564   พฤษภาคม 2564   มิถุนายน 2564
 

สถิติแรงงานรายเดือน  ปี 2563


               
ตุลาคม 2563   พฤศจิกายน 2563   ธันวาคม 2563            
 
7148
TOP