Skip to main content

กรณีสลับวันทำงาน

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม กรณีสลับวันทำงาน

Tagged: 

 • This topic has 24 ข้อความตอบกลับ, 1 เสียง, and was last updated 1 year, 3 months ago by  AA.
กำลังดู 10 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 25 (ของทั้งหมด 25)
 • Author
  Posts
 • #290399
  anuwat 2356 290399

  ขอสอบถามครับ ผมเป็นพนักงานโรงแรม ตั้งแต่โควิดมาโรงแรมปิด โรงแรมให้พนักงานหยุดอยู่บ้าน พอหลังจากกลับมาเปิดโรงแรมจ่ายพนักงานเป็นรายวันโดยลดวันทำงานลง วันที่หยุดก็จะไม่ได้รับค่าจ้างทำให้รายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ตอนนี้เป็นแบบนี้มา2ปีได้แล้ว จากพนักงานกว่า100คน ต้องยอมลาออกเพื่อไปหางานใหม่เอง เหลือประมาณ20คนที่ยังทำงานอยู่ โรงแรมทำถูกต้องไหมครับ

  #290407
  labourqa
  Moderator
  290407

  เรียน คุณ anuwat 2356
  โดยหลักการพนักงานรายวัน จะได้ค่าจ้างตามวันที่ทำงานส่วนจะพิจารณาว่านายจ้างทำถูกต้องหรือไม่ ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพื่อความชัดเจนท่านสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่หรือที่ท่านอาศัยอยู่ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพฯ ได้จากเว็บไซต์กรม http://www.labour.go.th เมนูติดต่อกรม (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.) หรือ สายด่วน 1546 , 1506 กด 3 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

  #301539
  บัว 301539

  สวัสดีค่ะ
  สอบถามค่ะ คือตอนนี้บริษัทที่ทำงานอยู่ ไม่ได้จ่ายเงินค่าโอทีตามวันหยุดนักขัตที่พนักงานควรจะได้ค่ะ บริษัทจะเอาวันหยุดนักขัดของแต่ละเดือนที่มี มาให้เราเป็นวันหยุดแทน เช่น วันหยุดนักขัตเดือน มากราคม 2565 มี 2 วัน ทางบริษัทก็จะให้วันหยุดเรา 2 วันนั้น ถึงแม้จะมาทำงานวันนักนัตก็จะไม่ได้ค่าโอที
  อยากจะสอบถามว่า เรามีสิทธิ์ที่จะได้โอทีตามกฎหมายแรงงานหรือไม่หรือไม่

  อีกหนึ่งกรณี
  ทางบริษัท กำหนดมาว่าเดือนแต่ละเดือนพนักงานต้องทำงานคนละกี่ชั่วโมง เช่น นาย ก.ต้องทำงาน 179 ชม. แล้วนาย ก.จะขอเอาวันหยุดที่บริษัทไม่ให้โอทีนักขัต เอามาเป็นวันหยุดแทน พอนาย ก.ขอวันหยุด 2 วันของเดือน มกราคม ทำให้ชั่วโมงการทำงานไม่ถึง 179 นาย ก.จะต้องทำโอทีให้บริษัท ฟรีๆในวันทำงานปกติที่มาทำงาน เพื่อจะเก็บ ชม. ให้ครบ 179 ชม.
  ซึ่งมันจะเชื่อมโยงไปในเรื่องแรก อันนี้พนักงานมีข้อเสียเปรียบแน่นอน อยากจะสอบถามว่าบริษัทผิดหรือไม่ แล้วพนักงานควรได้รับสิทธิตามกฎหมายในส่วนไหนบ้างค่ะ
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  #302342
  joker 302342

  ถ้าบริษัทให้หยุด 13-17 เม.ย.65 มีคำถาม 2 คำถามคือ
  1.วันที่ 16 ไม่จ่ายค่าแรง แต่ไม่มีประวัติการขาดงาน (บริษัทสามารถทำได้หรือไม่)
  2.ห้ามลาหัวท้ายวันที่ 11-12 กับ 18-19 ถ้าลาจะหักค่่าจ้างยาวเลย เช่น ลาวันที่ 11-12 บริษัทจะหักค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 11 จนถึงวันที่ 17 และถ้าลาวันที่ 18-19 บริษัทจะหักค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 13-19 ลักษณะแบบนี้บริษัทสามารถทำการหักค่าจ้างโดยที่พนักงานไม่ยินยอมได้หรือไม่

  #302574
  labourqa
  Moderator
  302574

  เรียนคุณ joker

  ถ้าบริษัทให้หยุด 13-17 เม.ย.65 มีคำถาม 2 คำถามคือ
  1.วันที่ 16 ไม่จ่ายค่าแรง แต่ไม่มีประวัติการขาดงาน (บริษัทสามารถทำได้หรือไม่)
  2.ห้ามลาหัวท้ายวันที่ 11-12 กับ 18-19 ถ้าลาจะหักค่่าจ้างยาวเลย เช่น ลาวันที่ 11-12 บริษัทจะหักค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 11 จนถึงวันที่ 17 และถ้าลาวันที่ 18-19 บริษัทจะหักค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 13-19 ลักษณะแบบนี้บริษัทสามารถทำการหักค่าจ้างโดยที่พนักงานไม่ยินยอมได้หรือไม่

  จากกรณีดังกล่าวหากเป็นการลาพักผ่อนประจำปี ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 วันทำงานโดยให้นายจ้างเป็นผู้กำหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือกำหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน และนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมถึงนายจ้างไม่สามารถหักค่าจ้างได้เว้นแต่จะเป็นการหักเพื่อชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่าย ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงาน ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดเงินที่ชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้างซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทอย่างร้ายแรง และเป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม

  โดยหากลูกจ้างต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ลูกจ้างสามารถร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้ครับ
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #311216
  armtun 311216

  กรณีบริษัทเอกชนสลับวันหยุด วันแรงงานวันที่ 1พฤษภาคม 2565 ไปเป็นหยุดยาวสงกรานต์แทน
  โดยไม่แจ้งล่วงหน้ากับพนักงานและให้มาทำงานในวันแรงงานโดยอ้างว่าสลับวันหยุดไปให้แล้ว แบบนี้บริษัทผิดไหมครับ

  #311317
  labourqa
  Moderator
  311317

  การที่นายจ้างได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีไปแล้ว เปลี่ยนไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นสภาพการจ้างงานไปแล้ว หากจะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ก็ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม วันแรงงานกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณี เว้นแต่เป็นกรณีที่ตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ก็ให้เลื่อนไปหยุดในวันทำงานวันถัดไป การที่นายจ้างให้ไปหยุดวันอื่นแทนก็ต้องถือว่านายจ้างให้ทำงานในวันแรงงาน สำหรับลูกจ้างรายเดือนต้องจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ (ลูกจ้างรายวัน/ตามผลงาน จ่าย 2 เท่า)

  #360675
  Jnr 360675

  ทางโรงงานมีการซ่อมลิฟท์ เเละ หักOT 8 ชั่วโมง เพื่อมาทดเเทนวันที่หยุด แบบนี้ทางโรงงานมีสิทธิไหมคับ

  #360871
  labourqa
  Moderator
  360871

  เรียน คุณJnr
  หากนายจ้างมีการหักค่าจ้างไม่ถูกต้อง สามารถเรียกร้องค่าจ้างที่หักได้
  โดยหากลูกจ้างต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือหากไม่ได้รับความเป็นธรรม ลูกจ้างสามารถร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดังนี้ครับ
  1) สายด่วน 1506 กด 3
  2) สายด่วน 1546
  3) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/พื้นที่ที่ท่านทำงานอยู่/ในเขตภูมิลำเนาของท่าน
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m1
  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
  https://www.labour.go.th/index.php/contact/contact-m2 หรือ
  4) สามารถยื่นออนไลน์ผ่านระบบ e-service (ยื่นคำร้อง คร.7) ได้ที่http://eservice.labour.go.th (24 ชั่วโมง)

  #366302
  AA 366302

  สอบถามกรณี วันหยุดตามประเพณีไปชดเชยวันอื่น
  บริษัททำงาน 6 วัน จันทร์ – เสาร์
  บริษัทประกาศวันหยุดของปี 2566 ได้มีการเลื่อนวันหยุดตามประเพณีไปหยุดวันสาร์แทน
  เช่น ​วันมาฆบูชา 6 มีนาคม 2566 ตรงกับวันจันทร์ บริษัทประกาศย้ายวันหยุดไปวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 สามารถทำได้ไหม

กำลังดู 10 ข้อความ - 16 ผ่านทาง 25 (ของทั้งหมด 25)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP