Skip to main content

สอบถามเรื่องบริษัทบังคับให้ไปฉีดวัคซีน

หน้าหลัก Forums กระทู้ถาม สอบถามเรื่องบริษัทบังคับให้ไปฉีดวัคซีน

 • This topic has 5 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 1 year, 7 months ago by  Nichagorn.
กำลังดู 6 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
 • Author
  Posts
 • #240376
  ปัทมาภรณ์ 240376

  ขอสอบถามคะ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่ได้แจ้งเรื่องการจองวัคซีนให้ทางบริษัทและหัวหน้างานทราบตลอดตั้งแต่การจองวัคซีน
  จนถึงขั้นตอนการชำระเงิน แต่ทางหัวหน้างานก็ยังต้องการให้ไปฉีดวัคซีนอยู่ดีโดยแจ้งว่าให้วัคซีนที่จองเป็นเข็ม3 แต่เราได้จองไป 2 เข็มแล้ว
  โดยเอาเรื่องมาตรการการคัดคนทำงานมาอ้าง โดยอ้างอิงจากการฉีดวัคซีน แบบนี้ทางหัวหน้างานแจ้งว่าจะต้องให้ออกจากงานเพราะไม่ได้
  ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ (ถ้าจะขออ้างอิงมาตรา 28 ในเรื่องการฉีดวัคซีน)
  และมีข้อความที่เจอในเว็บไซต์ >>
  หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควรถือว่าลูกจ้างฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายตามนัยมาตรา 119 (4)
  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ <<
  ถ้าหากยังไม่ฉีด และรอวัคซีนทางเลือกที่จองไว้ จะไม่ผิดกฎหมายใช่มั๊ยค๊ะ

  #240409
  labourqa
  Moderator
  240409

  เรียน คุณปัทมาภรณ์
  การออกประกาศหรือคำสั่งบังคับให้ลูกจ้างไปตรวจโรค เช่น การตรวจแบบ SWAB หรือกำหนดให้ลูกจ้างต้องฉีดวัคซีนและให้นำผลการตรวจหรือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงต่อนายจ้างก่อนเข้าทำงานโดยลูกจ้างไม่ยินยอม และไม่มีกฎหมายให้อำนาจนายจ้างกระทำได้ ย่อมเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม หากนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างที่ไม่ผ่านการตรวจหรือฉีดวัคซีนตังกล่าวเข้าทำงาน นายจ้างยังต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง และหากนายจ้างไมให้ลูกจ้างเข้าทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้หรือมีพฤติการณ์ใดๆ ที่แสดงว่าเป็นการเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้างด้วย
  อย่างไรก็ตาม หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า ลูกจ้างเป็นผู้มีเหตุอันควรสงสัยว่าติดหรืออาจจะติดเชื้อไวรัส COVD – 19 นายจ้างอาจมีคำสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคได้หากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร นายจ้างก็อาจจะไม่ให้ลูกจ้างเข้าสถานที่ทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ เนื่องจากไม่ได้ทำงานให้กับนายจ้าง เว้นแต่นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงาน ณ ที่พักอาศัย/บ้าน (Work from home) หรือสถานที่ที่กำหนด กรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง
  ทั้งนี้ ท่านสามารถขอรับคำปรึกษาเพิ่มเติมจากพนักงานตรวจแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดที่ท่านทำงานหรือที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพฯ /จังหวัดได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม หรือโทรสายด่วน 1506 กด 3 และ 1546 (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)

  #243327
  ธัญญรัตน์ 243327

  ขอสอบถามค่ะ

  บริษัทฯ สามารถออกนโยบายบริษัท โดยกำหนดให้พนักงานต้องได้รับวัคซีน(ตามจำนวนโดสที่รัฐบาลหรือกระทรวงสาธารณสุขประกาศ)
  หากพนักงานปฏิเสธไม่รับการฉีดวัคซีน ต้องปฏิบัติตามนี้
  1. ต้องตรวจ PCR Test ทุกสัปดาห์ (โดยพนักงานจ่ายค่าตรวจเอง)
  2. หากไม่ได้ตรวจ PCR Test จะไม่ได้เข้าสำนักงาน และจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างในวันที่ไม่ได้ทำงาน (ไม่ถือเป็น Work from Home)
  3. หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะไม่ได้รับเงินในช่วงที่ไม่ได้เข้าทำงาน จนกว่าจะได้รับวัคซีน

  บริษัทสามารถออกนโยบาย ตามด้านบนนี้ได้ไหมค่ะ และขัดกับกฎหมายแรงงานไหมคะ

  #255665
  adminwebboard
  Keymaster
  255665

  เรียน คุณธัญญรัตน์
  ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง หรือโทรศัพท์สายด่วน 1546 หรือสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/กรุงเทพฯ ได้จากเว็บไซต์กรม (www.labour.go.th) เมนู ติดต่อกรม เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หรือจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ (ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) และกรณีประสงค์ต้องการร้องเรียนสามารถยื่นคำร้องออนไลน์ (24 ชม.) ได้ทาง https://eservice.labour.go.th ครับ

  #342707
  Zaza 342707

  ตอนนี้ผมฉีดวัดซีน3เข็ม
  เเต่ทางโรงงานบังคับให้ฉีดเข็ม4

  โรงงานเเจ้งว่า!!พนักงานที่ยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นเข็ม2เข็ม3จะต้องได้รับเเละต้องไปรับวัดซีนที่ทางบริษัทจัดหาให้ เเละหากสิ่นปีพนักงานที่ยังไม่ได้รับวัดซีนครบ4เข็ม จะมีผลต่อการประเมินคะเเนนประจำปี

  #351988
  Nichagorn 351988

  ที่ทำงานบังคับให้ไปฉีดวัคซีนโควิค-l9 เข็มกระตุ้น เข็มที่ 4-5 พนักงานสามารถปฎิเสธได้ไหมคะ

กำลังดู 6 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 6 (ของทั้งหมด 6)
 • The forum ‘กระทู้ถาม’ is closed to new topics and replies.
TOP