Skip to main content

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสามอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์วิกฤตอุทกภัยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายพื้นที่ กระทรวงแรงงาน มีความตระหนักและห่วงใยในความเป็นอยู่รวมถึงสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ในวันนี้กระทรวงแรงงานจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งผมได้มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำทีมจิตอาสากระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมด้วย จุดแรกที่บริเวณวัดสบสวรรค์ ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน และจุดที่ 2 ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ปลายกลัด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา

          นายบุญชอบ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย และได้ให้หน่วยงานในสังกัดในพื้นที่บูรณาการความช่วยเหลือกับทางจังหวัด ได้แก่ สำนักงาน/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในแต่ละจังหวัด สนับสนุนยานพาหนะขนส่งประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราว ส่งเจ้าหน้าที่ทีมช่างเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งเต้นท์ให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องยนต์เล็กการเกษตร เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากการถูกน้ำท่วม สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการจัดทำอาหารเพื่อนำข้าวกล่องไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงและตามบ้านเรือนที่ประสบภัย และการสนับสนุนความช่วยเหลือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการจัดทำสุขาลอยน้ำ สำนักงานจัดหางานจังหวัดจัดเตรียมถุงยังชีพนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังนายจ้างให้ลูกจ้างที่บ้านน้ำท่วมและไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้หยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาหรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน สำนักงานประกันสังคม ดูแลในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สถานประกอบการถูกน้ำท่วมและไม่สามารถไปทำงานได้ เพื่อให้ได้รับค่าชดเชยจากเหตุสุดวิสัย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง

          นายบุญชอบ กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา ผักไห่ บางบาล บางไทร บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา บางปะหัน ท่าเรือ นครหลวง มหาราช อุทัย วังน้อย ภาชี บ้านแพรก และบางซ้าย ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 160 ตำบล 1,047 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 78,073 ครัวเรือน ส่วนการดำเนินการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เบื้องต้นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยาได้ตั้งหน่วยคลินิกช่างช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนความช่วยเหลือในการจัดทำสุขาลอยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัย และจัดทำข้าวกล่องเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่บ้านเรือนถูกน้ำท่วม และในวันนี้กระทรวงแรงงานจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

+++++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

21 ตุลาคม 2565

TOP