Skip to main content

ก.แรงงาน จัดกิจกรรมจิตอาสา ออกบูธฝึกอาชีพฟรีให้ประชาชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เรือเอก สาโรจน์ คมคาย ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดลาดสนุ่น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
 
          เรือเอก สาโรจน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงแรงงานให้มาเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น อาทิ กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ร่วมออกหน่วยกิจกรรมจิตอาสาสาธิตการฝึกอาชีพและบริการประชาชน ที่วัดลาดสนุ่น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานีแห่งนี้ มีกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ การทำขนมอบทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในจุดนี้มีพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจทยอยเข้ามาใช้บริการร่วมฝึกอาชีพกับบูธของกระทรวงแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 
          นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกสองจุด คือที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยและวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร และวัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมงานและรับบริการฝึกอาชีพ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
————————————————
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
4 ธันวาคม 2566
 
TOP