Skip to main content

ก.แรงงาน ดัน DISDA ยกระดับกำลังคนดิจิทัล

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 กระทรวงแรงงานศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน Building Thailand Digital Workforce ซึ่งภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การเปิดตัวสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DISDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่เพื่อดูแลการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับกำลังแรงงานการเปิดตัว DSD App ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมการให้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไว้ในแอปเดียว และเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมมอบโอวาทให้แก่ผู้เข้ารับการสัมมนาจำนวน 100 คน โดยมี นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวรายงาน และผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว
         ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานว่าภายใต้การนำรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และการกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานภายใต้การบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยกระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
        นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (Digital Skill Development Academy : DISDA) หน่วยงานส่วนกลางในสังกัด กพร.เพื่อให้ทำหน้าที่ด้านการสร้าง พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และแรงงานให้ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพด้วยการเชื่อมโยงพัฒนากำลังคนดิจิทัลด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และฐานข้อมูลของ กพร.กับหน่วยงานภายนอก ซึ่ง DISDA ได้ประเดิมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรม เป้าหมาย ผู้แทนสถานประกอบกิจการ จำนวน 100 คน ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ความต้องการด้านการพัฒนากำลังแรงงานด้านดิจิทัล
         นอกจากนี้ ยังได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “DSD App” แอปพลิเคชันที่รวบรวมข้อมูล การให้บริการประชาชน และสถานประกอบกิจการ ไว้ในแอปเดียว ประกอบด้วย 1. บริการประชาชน ได้แก่ ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ข้อมูลพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 การรับรองความรู้ความสามารถ ข้อมูลเชื่อมโยงแอปรวมช่าง และการดาวน์โหลดวุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การจัดซื้อจัดจ้าง คู่มือบริการประชาชน 3. ข้อมูลช่องทางติดต่อ กพร. และ 4. คำถามที่พบบ่อย สามารถดาวน์โหลดแอปได้จากโทรศัพท์สมาร์ตโฟนทั้งระบบแอนดรอยด์ และไอโอเอส โดยค้นหาคำว่า DSD App และเลือกติดตั้ง สามารถเข้าใช้บริการได้ทันที สะดวกทันใจ ครบถ้วนทุกข้อมูล
          เทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน แรงงานจำเป็นต้องปรับตัว พึ่งพาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงต้องมีทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน ปัจจัยเหล่านี้ กพร.โดย DISDA และเครือข่ายพร้อมเดินหน้าสร้างรากฐานที่มั่นคง ผลักดันประเทศไทยให้สามารถขับเคลื่อนแรงงานในยุค 4.0 อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง อธิบดี กพร.กล่าวทิ้งท้าย

———————————  

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

18 กุมภาพันธ์ 2564

TOP