Skip to main content

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ค่าจ้างชุดที่ 21

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ครั้งที่ 11/2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา การกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 17 สาขา ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

รายละเอียดการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม > คลิก <

 

———————————

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP