Skip to main content

ก.แรงงาน ผลิตหน้ากากผ้า 100,000 ชิ้น ให้ สภากาชาดไทย แจกประชาชนป้องกันโควิด – 19

รายละเอียดเนื้อหา

กระทรวงแรงงาน ผลิตหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ส่งคืนให้ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปส่งมอบแก่ประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19

          วันนี้ (30 เม.ย. 63) เวลา 09.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ส่งคืนหน้ากากผ้า จำนวน 100,000 ชิ้น ที่สภากาชาดไทย ได้มอบผ้าสาลูแก่กระทรวงแรงงาน จำนวน 67 ม้วน นำไปให้สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัย เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ให้กับ นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และคณะ ณ ห้องรับรองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ต่อไป

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
30 เมษายน 2563

TOP