Skip to main content

ก.แรงงาน ร่วมมอบความสุขในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แนวคิด “เด็กเอ๋ย…เด็กดี” โดยกล่าวว่า วันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ผู้ใหญ่จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กๆ เพราะเด็กคือพลังสำคัญที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงเร็ว การติดต่อสื่อสาร การเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี ระบบดิจิตอล พัฒนามากขึ้นตามลำดับ เราจึงต้องหล่อหลอมสร้างสังคมที่มีความสุข โดยเริ่มตั้งแต่เด็กๆ ที่จะต้องอบรมให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม รู้หน้าที่ของตนเอง มีความกตัญญู ซึ่งสิ่งที่เด็กทุกคนต้องพยายามทำต่อไปคือ การเรียนรู้ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ และตั้งมั่นอยู่ในความดีมีคุณธรรม ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ได้แก่ “รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” 
Preview

Download Images

ในการนี้ นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเช้าร่วมในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม อาทิ การตอบปัญหาชิงรางวัล การเล่นเกมโยนห่วง หมุนวงล้อ จับปิงปองเชิญรับโชค เพื่อแจกของขวัญแก่เด็ก ๆ ที่ผู้ปกครองพาเดินทางมาร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมแจกของรางวัลได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 
ด.ช.วรกิจ นักเรียนชั้น ป.4 โรงเรียนวัดโบสถ์ ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กฯ ซุ้มกระทรวงแรงงานในครั้งนี้ กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลเป็นจักรยาน พร้อมทั้งยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่
 
 
***************************
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ดาวนภา เนาวรังษี – ภาพและข่าว
13 มกราคม 2561
TOP