Skip to main content

ก.แรงงาน สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565

รายละเอียดเนื้อหา

            วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565 โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล นายสุทธิ สุโกศล จ่าเอก ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงานนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาการเปรียญ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

            ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2565
ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.29 น. ณ พระอุโบสถ วัดจุฑาทิศธรรมสภาราม วรวิหาร พระอารามหลวง ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

——————————-

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP