Skip to main content

ก.แรงงาน ออกบูธจิตอาสา ฝึกอาชีพให้ประชาชน สร้างอาชีพ มีรายได้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชาลัย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          นางนภสร กล่าวว่า ในวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านปลัดกระทรวงแรงงานให้มาเยี่ยมชมกิจกรรมจิตอาสาออกหน่วยบริการฝึกอาชีพแก่ประชาชนของกระทรวงแรงงาน ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น อาทิ กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  26 นนทบุรี ได้ร่วมออกหน่วยกิจกรรมจิตอาสาสาธิตการฝึกอาชีพและบริการประชาชน ที่โรงเรียนเบญจมราชาลัยและวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนครแห่งนี้ มีกิจกรรมสาธิตการฝึกอาชีพ ภาคเช้า การร้อยหินมงคล การร้อยสายคล้องแมสจากลูกปัด ศิลปะประดิษฐ์ การปักริบบิ้น ภาคบ่าย การประดิษฐ์พวงกุญแจกระเป๋าหนัง ศิลปะประดิษฐ์ การปักริบบิ้น ซึ่งบรรยากาศของการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพในจุดนี้มีพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนใจทยอยเข้ามาใช้บริการร่วมฝึกอาชีพกับบูธของกระทรวงแรงงานกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
          นอกจากนี้ กระทรวงแรงงาน ยังจัดกิจกรรมดังกล่าวอีกสองจุด คือที่วัดลาดสนุ่น อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี และวัดปากน้ำภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมงานและรับบริการฝึกอาชีพ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

TOP