Skip to main content

ก.แรงงาน เปิดงานนัดพบออนไลน์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เตรียมเสิร์ฟตำแหน่งงานเกือบ 9 พันอัตรา

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ 13 .. 64 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงานนัดพบออนไลน์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 3 จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ผ่านระบบ Zoom พบกับสถานประกอบการ126 แห่ง และมีตำแหน่งงาน 8,910 อัตรา โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการจัดหางาน เข้าร่วมการเปิดงานด้วย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การจัดงานนัดพบแรงงานONLINE” ภายใต้โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในรูปแบบ Online อย่างเต็มรูปแบบ จากการตระหนักถึงความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนวัยกำลังแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ร่วมกับการสนองตอบนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับการให้บริการภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจัดงานนัดพบแรงงาน Online พร้อมกันในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีสถานประกอบการชั้นนำ จำนวน 126 แห่ง อาทิบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเตอร์เทค สเปคเชียลตี้กลาส จำกัด, บริษัทชุน ยี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด (สาขาชลบุรี), บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด, บริษัทบริดจสโตน คาร์บอน แบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น และมีตำแหน่งงานว่าง จำนวน 8,910 อัตรา เช่น แรงงานด้านการผลิต วิศวกร พนักงานบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานธุรการ ระดับวุฒิการศึกษามัธยมต้นปริญญาตรี พร้อมกิจกรรมภายในงานที่ประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระมากกว่า 30 อาชีพ เช่น การทำ E-book สอนการลงทุนเล่นหุ้น อาชีพ Influencer coordinator อาชีพรับให้คำปรึกษาวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล การทำคุ๊กกี้เพื่อสุขภาพ การเย็บแมสผ้า การทำสบู่แชมพูสมุนไพร เป็นต้น การบรรยายให้ความรู้ในด้านการสมัครงาน อาทิทริคสัมภาษณ์งานออนไลน์ให้ผ่านฉลุย ตลาดแรงงานในยุคหลังโควิด การพัฒนาการศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน การศึกษากับอนาคต EEC มุมมองของนายจ้างต่ออนาคตของการทำงานในประเทศไทยและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนหางาน

          “พล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับพื้นที่เศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) อย่างยิ่งเพราะถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและต่างประเทศในระยะยาว ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน มีศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) เป็นองค์กรสำคัญในการขับเคลื่อนด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งจะนำมาสู่การจ้างงานจำนวนมาก และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ประจำประเทศไทยกัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดทำโครงการเยาวชนคนสร้างอนาคตการส่งเสริมความสามารถในการมีงานทำของเยาวชนในประเทศไทยโดยเข้าร่วมจัดงานกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยองด้วย ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการมีงานทำของประชาชน โดยเฉพาะนายจ้าง/สถานประกอบการต่างๆ ที่เข้าร่วมรับสมัครงาน รวมทั้งสื่อมวลชนที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข่าวสารของงานให้ประชาชนรับรู้ รับทราบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

          ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานONLINE” จะช่วยให้ผู้ที่กำลังหางาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ที่ว่างงาน และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถสมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างงานและสัมภาษณ์งานกันได้ในทันทีผ่านระบบออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดการสัญจรและการพบปะพูดคุยกันโดยตรง ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรการเศรษฐกิจระยะเร่งด่วนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการส่งเสริมการจ้างงาน ควบคู่กับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศ สนับสนุนเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิตและบริการให้สามารถฟื้นตัวโดยเร็ว

          “ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผู้หางาน เพื่อค้นหาตำแหน่งงานว่างในพื้นที่จังหวัดที่ต้องการทำงานผ่านลิงก์ต่อไปนี้ จังหวัดระยอง https://jobit.doe.go.th/rayong-online จังหวัดชลบุรี https://jobit.doe.go.th/chonburijobnewnormal2021 จังหวัดฉะเชิงเทรา https://jobit.doe.go.th/chachoengsao2021 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.doe.go.th โดยคลิ๊กที่แบนเนอร์ นัดพบแรงงาน Online DOE Job Fair 2021 ซึ่งมีรายละเอียดงาน QR code และช่องทางติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั้ง 3 จังหวัด รวมทั้งคู่มือการลงทะเบียนสำหรับสถานประกอบการและผู้สมัครงานไว้ให้บริการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมการจัดหางาน ข่าว

9 สิงหาคม 2564

TOP