Skip to main content

คณะกรรมการอิสลาม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบ รมว.แรงงาน หารือข้อราชการ

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลาม ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย นายแวดือราแม  มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และคณะ นายรุสดี  บาเกาะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และคณะ นายอรุณ  อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล และคณะ นายอิสมะแอ  อาหวัง รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และคณะ นายซาฟีอี  เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและคณะกรรมการองค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน 
Preview

Download Images

+++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

TOP