Skip to main content

ต้องการช่างตัดเย็บเสื้อผ้าไทย ในบรูไน

รายละเอียดเนื้อหา

  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม  2567  นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน หารือกับเจ้าของร้าน  Dian Serra ตั้งอยู่ ณ  Block C, Central Building, No 35 First Floor Gadong, Bandar Seri Begawan BE4119 ประกอบกิจการเกี่ยวกับ ออกแบบและตัดเสื้อผ้าสตรี ชุดแต่งงาน และชุดอีกมากมายหลายแบบตามความต้องการของลูกค้า   ซึ่งทางร้านมีความต้องการช่างตัดเย็บเสื้อผ้าฝีมือคนไทย มาทำงานที่ร้าน  โดยทาง สนร.บรูไน ได้ให้คำแนะนำ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ  และแนวทางในการจัดหาแรงงานไทย ผ่านทางภาครัฐในการจัดส่งโดยกรมการจัดหางานประชาสัมพันธ์ให้กับแรงงานฝีมือไทย ที่สนใจสมัครมาทำงานที่ร้าน ทั้งนี้ สนร.บรูไน ได้ให้เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทางร้านแจ้งความประสงค์ในการจ้างงาน และทาง สนร.บรูไน จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

TOP