Skip to main content

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน จับมือสถานประกอบการ เป็นสักขีพยาน มอบบ้านสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ยากไร้

รายละเอียดเนื้อหา

          วันนี้ 19 กันยายน 2565 เวลา 10.00 . นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นสักขีพยานมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีโดยประสานบริษัท เซียนหนิง ซีฟู๊ด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 254 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นประกอบกิจการผลิตสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำสดแช่แข็งสนับสนุน ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 80,000 บาท และกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 150 แผ่น เพื่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวนางพรรัชดา พบเจริญ ประกอบอาชีพขายลูกชิ้น เป็นผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีบ้านพักอาศัยที่อบอุ่นปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นายศรัณ เกตุทอง นายอำเภอบ้านแหลม เป็นผู้ประสานแจ้งครอบครอบครัวผู้ยากไร้และจัดหาช่างรับเหมาก่อสร้างดำเนินการจนแล้วเสร็จ

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
20 กันยายน 2565

TOP