Skip to main content

นายกฯ นำครม.และคู่สมรส ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

รายละเอียดเนื้อหา

         วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งในงานประกอบด้วยพิธีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และคู่สมรส เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/

๒ มกราคม ๒๕๖๒

TOP