Skip to main content

นายกฯ นำทีม ครม. ลงพื้นที่จ.ตราด รับฟังความคิดเห็นประชาชน

รายละเอียดเนื้อหา

          วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๔๕ น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ (เกาะช้าง) จังหวัดตราด รับฟังความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในส่วนของการพัฒนาเกาะช้าง โดยประชาชนในพื้นที่ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยดำเนินโครงการถนนเชื่อมรอบเกาะ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว ปรับปรุงโรงคัดแยกขยะมูลฝอย ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบรวบรวมบำบัดน้ำเสีย ศึกษาพร้อมออกแบบท่าเรือสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล ระบบสาธารณสุข และจัดตั้งศูนย์ฝึกกำลังคนด้านท่องเที่ยว และธุรกิจบริการ โดยนายกรัฐมนตรีรับเรื่องทั้งหมดไปดำเนินการและพิจารณาต่อไป พร้อมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันรักษาความสะอาดให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามกว่าเดิม โดยเริ่มต้นจากท่าเรือ ถนน และบ้านเรือน พร้อมให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัย
Preview

Download Images

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ / สมภพ ศีลบุตร – ภาพ / 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

TOP